Υπευθυνότητα

Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΗ - ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΕΣ

Στο επίκεντρο της βιωσιμότητας, εργαζόμαστε για την εφαρμογή των 10 Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ. Ο Κώδικας Συμπεριφοράς μας βασίζεται σε αυτές τις αρχές και όλοι οι προμηθευτές μας έχουν υπογράψει τον Κώδικα Συμπεριφοράς μας. Δουλεύουμε στρατηγικά για να δημιουργήσουμε στενές σχέσεις με τους προμηθευτές μας που μπορούν να εξελιχθούν σε επιχειρηματικές συνεργασίες. Συνεργαζόμαστε μόνο με προμηθευτές που έχουν πιστοποιηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Περίπου το 90% των προμηθευτών μας διαθέτουν, για παράδειγμα, είτε πιστοποιητικό BSCI είτε Oeko-Tex ή και τα δύo.

Απαιτούμε από όλους τους προμηθευτές μας να τηρούν την οδηγία REACH. Το REACH είναι ένας κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκδίδεται για τη βελτίωση της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Στους χημικούς περιορισμούς μας, έχουμε απαγορεύσει επίσης όλες τις ουσίες στη λίστα παρατήρησης του REACH.

Η συνεργασία που έχουμε με τους προμηθευτές μας εκτιμάται ιδιαίτερα, καθώς αυτό διασφαλίζει μια ειλικρινή επικοινωνία σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας για να γίνουμε όλο και πιο βιώσιμη ως μάρκα και ως εταιρία.

Η δική μας ευθύνη είναι να διασφαλίσουμε τις μελλοντικές γενιές επιλέγοντας φιλικά προς το περιβάλλον υλικά για τα προϊόντα και θέτοντας πρότυπα που πρέπει να τηρούν και να ζουν οι προμηθευτές μας, καθώς τα παιδιά μας είναι το μέλλον.